The world is yours, as well as ours

OPENING: Jul 15 | CLOSING: Sep 17 2016
OPENING RECEPTION: Thursday Jul 14, 6 PM - 8 PM

Jiang Zhi  
Liang Quan
Liu Wentao
Qian Jiahua
Qin Yifeng
Su Xiaobai
Tang Guo
Yu Youhan  
Zhou Li
25 – 26 Mason's Yard, London SW1Y 6BUVIEW MAP
44.207.930.5373
Tuesday - Saturday, 10 AM - 6 PM